KONKURS! KONKURS! KONKURS!!! Walentynki zbliżają się wielkimi krokami! Z tej okazji mamy dla Was filmowy KONKURS! Aby wziąć udział wystarczy wykonać proste zadanie konkursowe: W tytuł ulubionego filmu wpleć nazwę naszych mebli. Wybierzemy 5 najbardziej oryginalnych, nietuzinkowych i kreatywnych pomysłów i nagrodzimy je podwójnymi voucherami do sieci kin Cinema City w całej Polsce!

Konkurs trwa od 2.02.2017 (00.00) do 13.02.2017 (23.59)

Regulamin konkursu “Filmowe Walentynki z Mebline”

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest fanpage meblinePL. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu, tym samym jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Administrator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

- a) posiada konto w serwisie http://www.facebook.pl/ z prawdziwymi danymi osobowymi,

- b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- c) nie jest pracownikiem Firmy Paweł Małys,

- d) spełni określone w konkursie warunki.

3. Konkurs rozpoczyna się 02.02.2017 o godz. 00.00 i kończy się 13.02.2017 o godzinie 23:59.

4. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi w komentarzu do posta konkursowego wykonać następujące zadanie: W tytuł swojego ulubionego filmu wpleć nazwę naszych mebli.

5. 5 (pięciu) Laureatów Konkursu otrzyma po 2 (dwa) vouchery (tj. zestaw voucherów) uprawniające do wymiany na dwa (2) pojedyncze bilety do sieci kin Cinema City w całej Polsce na dowolny seans 2D lub 3D w dniach 14.02 – 30.04. 2017 roku. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

6. Nagrodzone zostanie 5 najlepszych odpowiedzi według jury konkursowego.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do godz. 17:00 14.02.2017 na stronie http://www.facebook.com/meblinePL

8. Jedna osoba może zamieścić tylko jeden komentarz konkursowy.

9. Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Nagrody zostaną rozesłane do laureatów konkursu w ciągu 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

9. Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Nagrody zostaną rozesłane do laureatów konkursu w ciągu 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

10. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na komercyjne posługiwanie się udzielonymi na pytanie konkursowe odpowiedziami na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, powielanie (bez ograniczeń dotyczących liczby kopii ani nośników danych), wprowadzenie do pamięci komputerów, sieci (zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym sieci Internet) oraz publiczne prezentowanie w serwisach społecznościowych, takich jak www.facebook.com.